Bože milostiv budi meni grješniku!

 

Pripremio: fra Ignacije Alerić

Srijeda, 14. rujna 2011.

 

Isus je ljudima često govorio u prispodobama, pričao je jako zanimljive i poučne priče. Tako Isus jednom spominje priču o dvojici ljudi, a to su farizej i carinik. Ovo je Isus ispričao zato što je vidio da ima ljudi koji misle da su oni pravednici, znači da su bolji od drugih a svi drugi da su grješnici.U Isusovo vrijeme farizeji su bili praktični vjernici jer oni su činili sve ono što im vjerski zakon zapovijeda. Kada se jedan farizej molio u hramu, stao je nabrajati Bogu nešto od onoga što on čini.

Kaže ovaj farizej: Bože hvala ti što nisam kao ostali ljudi koji su grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili kao što je ovaj carinik. Zatim se nadalje hvaliti pred Bogom govoreći: Postim dva puta u tjednu i dajem desetinu od svega što steknem.Evo, vidimo kako je ovaj čovjek stvarno bio vjernik i pomagao drugim ljudima. I danas među nama i u naše vrijeme ima sličnih ljudi poput ovoga čovjeka. Oni mole, poste, pomažu drugima ali, ne zaborave spomenuti da to čine.Na jednome mjestu u sv. pismu Isus kaže: Kada postiš, namaži glavu da ljudi ne vide kako postiš i ne budi tada smrknuta lica. Kada moliš zatvori vrata svoje sobe da ljudi ne vide kako moliš. Važno je da vidi Bog Otac kako moliš.Nama kršćanima ne može za primjer biti pobožni i naduti farizej, nego nam za primjer treba biti carinik. Taj carinik nije se usudio podignuti pogled prema nebu, nego se udarao u prsa i govorio: Bože, milostiv budi meni grješniku! Bilo da je riječ o dobrom ili lošem čovjeku redovito treba moliti kao što je molio carinik koji nije bio prihvaćen u svom narodu. Nije ni bio praktičan vjernik. Naš kršćanski život ne smije prolaziti kao život jednoga farizeja, a niti kao život onoga carinika. Nego naša molitva treba biti slična molitvi carinika iz evanđelja. On moli: Bože milostiv budi meni grješniku!Budimo ponizni ljudi i priznajmo svoje nedostatke i životne pogrješke. Sv. pismo govori kako Bog uzvisuje ponizne a ohole do zemlje ponižava. Stoga budimo ponizni u onome dobru koje činimo. Budimo zahvalni u dobru koje činimo, jer sve dobro koje činimo čisti je i veliki dar Božji.