Ljubav je bol u srcu mom

 

Pripremio: fra Robert Crnogorac

            Srijeda, 18. siječnja 2012.

 

U Dalmaciji postoji jedna narodna pjesma koja glasi: „Ljubav je bol u srcu mom…“ Ljubav nas boli jer ne možemo Ljubav ljubiti, jer Ljubav ranjavamo i vrijeđamo. Ljudi koji žele ljubiti, ili koji ljube oni vide svoju ograničenost, svoju grešnost. Zato su se svi sveci smatrali grešnicima. Jer ih je i jedna sitnica boljela. Dok ljudi koji ne ljube ne vide svoje nedostatke. Oni su već postali tako tvrdi i kruti da ništa ne primjećuju. „Ljubav je bol u srcu mom…“ I stoga ako želimo znati koliko Boga ljubimo onda moramo pogledati u svoje srce i vidjeti koliko nas boli to što Boga ne možemo ljubiti i što Ga vrijeđamo. Kako nam može biti svejedno ako vrijeđamo Onoga koga želimo ljubiti i s kim želimo zauvijek biti. Ljudi koji ljube mole za oprost onoga koga ljuba. Molitva za oprost je uvijek znak ljubavi. Ljudi koji žele Boga ljubiti idu na svetu ispovijed. Ispovijed je uvijek jedan znak naše ljubavi prema Bogu. Bol u duši nas tjera da idemo Bogu na ispovijed, a Bog nas kroz taj sakramenat ljubavi uvijek iznova grli, sve oprašta i još jače na svoje srce pritišće. Amen.