Ljubav je početak života i obraćenja

 

Pripremio: fra Robert Crnogorac

            Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.

 

Cijeli život je jedna škola. Čovjek stalno nešto novo spoznaje i shvaća. I to je dobro. Tako će to biti i u nebu. Stalno ćemo napredovati, rasti i Bogu bivati sve sličniji. Dobro je kada se okrenemo i primijetimo da smo se promijenili, da nismo isti kao prije godinu dana ili prije nekoliko godina. Ako tu promjenu ne primjećujemo onda ostajemo uvijek isti. A biljka koja ne raste vene i ugiba. Stoga je u životu jako važno biti otvoren za nove spoznaje, otvoren za život. A život je bezgraničan. Ne može se ničim obuhvatiti i ni u što zatvoriti. Zato nam je za život potrebna i vjera. Vjerovati znači otvoriti se životu i onda kada sve ne razumijemo. Diviti se životu i život prihvatiti. A život može prihvatiti ako smo iskusili Ljubav koja život stvara.  Jer život je uvijek plod Ljubavi. Jedino Ljubav može stvarati. Jedino iz Ljubavi može život nastati i u njoj rasti. Ljudi koji nisu iskusili ljubav ne mogu lako prihvatiti ni život. Ljudi koji nisu iskusili ljubav ne mogu prihvatiti ni Boga. Ne možemo nekome govoriti o Bogu ako mu ne darujemo ljubav koja od Boga dolazi. Zato mnogi danas ne razumiju govor o Bogu i ne mogu prihvatiti što im se o Bogu govori jer nisu nikad iskusili Božju ljubav. Božja ljubav je kao sunce koje nas obasjava i svojim toplim zrakama nam pomaže da se Bogu otvorimo i Boga prihvatimo. Oni koji su okruženi ledom i hladnoćom zla ne mogu se otvoriti Bogu, ako im ne darujemo Božju ljubav. Ljubav je početak života. Ljubav je početak obraćenja. Iz ljubavi život izlazi i jedino u ljubavi može opstati, rasti i lijepe plodove donositi. Amen.