Ljubav želi biti vidljiva

 

Pripremio: fra Robert Crnogorac

            Subota, 21. siječnja 2012.

 

 

Isus je rekao: „Ako me ljubite čuvat ćete i vršiti sve moje zapovijedi.“ To je jedna definicija ljubavi. Ako Isusa ljubimo čuvat ćemo i vršiti sve ono što nam je On naložio. Ako ljubimo Boga vršit ćemo sve ono što On od nas očekuje. Ako ljubimo Boga nećemo čekati da nam On nešto zapovijedi, nego ćemo sami od sebe sve to učiniti. Oni koji ljube oni ne čekaju da im se nešto zapovijedi, oni sami znadu što im je činiti. Ljubav osjeća što drugi očekuje. Ljubav čini ono što drugi želi prije nego što to drugi rekne. Ljudi koji ne ljube, čekaju da im se nešto zapovijedi. Ljudi koji ljube žele da njihova ljubav bude vidljiva, oni žele svoju ljubav dokazati. Nije dovoljno samo reći nekome da ga volimo. Potrebno je to svojim životom posvjedočiti. Sjetimo se kako je Isus pitao Petra; ljubiš li me? Petar Mu je na početku tako olako dao odgovor, da Ga ljubi, ali Isus nije bio zadovoljan tim odgovorom. Tek kad je Petar zaplakao, tek tada je Isus bio zadovoljan. Ne može se živjeti samo od riječi. Ne može se živjeti samo od mirisa, nego od jela. Pozvani smo Bogu ne samo govoriti da Ga volimo, nego to i svojim životom svjedočiti. Potrebno je da naša ljubav bude vidljiva tako da nas uopće nije potrebno pitati za ljubav. Jer kada netko nekoga pita, voliš li me, to je jedan znak da to nije vidljivo i da ta osoba to ne vidi, pa zato i pita. Ono što je vidljivo to se ne pita. Takvu vidljivu ljubav kako prema Bogu tako i prema našim bližnjima trebali bi imati. Da to nije lako svi mi znamo. Stoga nam je uvijek iznova potrebno padati pred Boga na koljena i za tu milost moliti. Amen.