Magnifikat! Velika mi djela učini Svesilni!

 

Pripremila: s. Rastislava Ralbovsky, sestra sv. Križa

Četvrtak, 18. kolovoza 2011.

 

Hvaljen Isus i Marija! Dragi slušatelji! „Velika mi djela učini Svesilni!“ – kliče Marija u svojoj pjesmi Magnificat. Pitamo se: Koja su to velika djela? Sjećam se godine 1984., kada je Gospa rekla da je 5. kolovoza njezin 2000-ti rođendan. Najavila je da će se tih dana dogoditi velike stvari. Nagađalo se mnogo toga, što bi se to moglo dogoditi. No tko je očekivao senzacionalne događaje, bio je razočaran. Ali iskusila sam sama, a i drugi su svjedočili, kako je Bog obistinio svoja obećanja preko Gospe. Tih je dana činio uistinu velika djela u srcima nebrojenog mnoštva hodočasnika.

 

Ali ta djela su bila velika na Božji način, ne na ljudski. Jer Bog ima druga mjerila. Kao što je Isus imao druga mjerila, da izmjeri veličinu dara siromašne udovice koja je bacila u hramsku riznicu dva novčića, rekavši, kako je ona ubacila više od svih. Božje mjerilo je mjerilo ljubavi, zato je najveće ono što se čini iz ljubavi i za ljubav.

 

„Velika mi djela učini Svesilni!“ – Za Gospu je to veliko djelo bilo beskrajna Božja ljubav koja se utjelovila u njezinu krilu, da donese svijetu spas i otkupljenje. Naizvan gledano sve se događa pod koprenom malenosti: Onaj koga svjetovi ne mogu obuhvatiti dopušta da ga obuhvati maleno krilo čiste Djevice. Božji paradoksi izvrću našu stvarnost. Što je veliko u našim očima, može u Božjim očima biti ništa, a što je neznatno i maleno u našim očima – ako u sebi sadrži ljubav, postaje veliko u Božjim očima.

 

Tako dolazimo do jednog umijeća života, a to je: otkriti vrijednost malenih stvari, sitnica. Mi u životu, u našoj svagdašnjici i nemamo prigode činiti velike stvari, ali zato ima puno sitnica. Te se sitnice mogu iskoristiti, stavljajući u njih ljubav i tako one postaju „velike“. Mudrost je života naučiti ne omalovažavati sitnice kojih je život pun, nego ih koristiti u poniznoj vjeri da one Bogu nisu sitnica, kad ih činimo s ljubavlju.

 

Tako je činila u svom životu i Gospa. I njezin je svagdašnji život bio pun običnih sitnica, koje je ona činila s velikom ljubavlju. Tako je bila onda sposobna s ljubavlju se suočiti i s najtežim trenucima svoga života. Dragi slušatelji! Gledati Gospu u njenoj svagdašnjici i nasljedovati je u sitnicama svagdašnjeg života, to nam može danas biti dobar izazov. Naš poznati teolog, p. Bonaventura Duda, rado je govorio o Gospi svagdašnjoj, stavljajući nam je takvu za uzor.

 

Naša Gospo svagdašnja, nauči i nas prepoznati veličinu malih, sitnih djela, i vršiti ih s ljubavlju, kako bismo te mogli nasljedovati u našem svakidašnjem, običnom životu.

 

Mir vam i dobro!