Otajstva svjetla

 

Priredila: s. Ana-Marija Biško 

                                                                 Srijeda, 27. listopada 2010.

 

Od Isusova djetinjstva i skrovitog života u Nazaretu prelazimo na njegov javni život.

U godinama javnoga života Kristova, između krštenja i muke; (Kristovo se otajstvo na najočitiji način pokazuje kao otajstvo svjetla): ,,Dok sam na svijetu, svjetlo samsvijeta“ (Iv9,5). U ovim otajstvima razmatramo važne vidike Kristove osobe kao konačnog objavitelja Oca. Nazvan Očevim ljubljenim Sinom, prilikom krštenja na rijeci Jordanu, (Krist je onaj koji naviješta dolazak Kraljevstva), svjedoči ga djelima i proglašava njegove zahtjeve.

Molitvu, koju Krist i Duh pobuđuju u našim srcima, Marija podupire svojim majčinskim zagovorom. Doista, ako je Isus, jedini Posrednik, put naše molitve, Marija, njegov naj čistiji odraz, pokazuje nam put. Na svadbi u Kani evanđelje jasno pokazuje moć Marijina zagovora kod Isusa za potrebe drugih:“Vina  nemaju(Iv 2,3).

Otajstvo je svjetla propovijedanje kojim Isus naviješta dolazak kraljevstva Božjega i poziva na obraćenje (Mk 1,15) otpuštajući grijehe svima koji mu pristupaju s poniznom vjerom

(Mk 2, 3-13;Lk 7,47-48), početak službe milosrđa koju će on nastaviti ostvarivati sve do svršetka svijeta, osobito po sakaramentu pomirenja, povjerenom njegovoj Crkvi (usp.Iv 20, 22-23).

Najsjajnije otajstvo svjetla je preobraženje, koje se, prema predaji dogodilo na brdu Taboru. Slava božanstva blista na Kristovu licu, dok Otac prestrašenim apostolima zapovijeda da ga slušaju (usp.Lk 9,35) i priprema se proći s njima kroz agoniju Muke, kako bi s njim prispjeli do uskrsne radosti i života preobražena Duhom Svetim.

Otajstvo svjetla je, napokon, ustanovljenje euharistije, u kojoj nam Krist daje svoje tijelo i krv za hranu pod znakovima kruha i vina, svjedočeći  ,,do kraja“ svoju ljubav prema ljudskom rodu (Iv 13,1), za čije će spasenje prinijeti samog sebe za žrtvu.

Marijina prisutnost ostaje u pozadini izuzev, znamenja u Kani. Evanđelja tek kratko spominju njezinu nazočnost u trenucima Isusova propovijedanja i ništa ne govore o njezinoj prisutnosti na posljednjoj večeri u trenutku ustanovljenja euharistije. No, uloga koju je imala u Kani na neki način prati cjelokupno Kristovo poslanje. Marijin majčinski savjet u Kani kojeg ona upućuje Crkvi svih vremena: ,,Što god vam rekne,učinite!“ (Iv2,5). Taj je savjet izvrstan uvod u Kristove riječi i znakove tijekom njegova javnog djelovanja i tvori marijansku pozadinu svih ,,otajstava svjetla“.

Neka nam Marijin zagovor, isprosi milost, da činimo ono što nam je rekao u evanđelju te da tako postanemo svjetlo, ovom svijetu.