Humanitarne djelatnosti

USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNU SKRB „MAJČINO SELO

Ravnatelj: Fra Dragan Ružić

Bijakovići b.b.
88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina

Tajništvo
Tel.: +387-36-653-001
Faks: +387-36-653-020
E-mail: vita@tel.net.ba
Web: www.mothersvillage.org

UDRUGA ZA POMOĆ U REHABILITACIJI OVISNIKA „MILOSRDNI OTAC“

Predsjednik: Fra Dragan Ružić

Bijakovići
88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina

Tel/Faks: +387-36-653-058
E-mail: motac@tel.net.ba

UDRUGA „FRA SLAVKO BARBARIĆ“

Predsjednik:  fra Karlo Lovrić

88266 Međugorje
PP 29
Bosna i Hercegovina

Tajništvo: Ljiljana Gospić
Tel/Faks: +387-36-651-549
E-mail: studenti.talenti@tel.net.ba

VJERSKO-HUMANITARNA ORGANIZACIJA MEĐUGORJE - MIR

Majčino selo – Bijakovići
88266 Međugorje
Bosna i Hercegovina

Tajništvo: Miljenka Majić
Tel: +387-36-651-704
Faks: +387-36-650-670
E-mail: medjugorje.caritas@tel.net.ba

Ured u Splitu:
Ruđera Boškovića 19
21000 Split
Hrvatska
E-mail: medjugorje-split@st.t-com.hr